tirsdag 28. april 2015


Jeg ble ikke helt ferdig med fuglene. Dette bildet er av en kvinne som var som en fugl da hun levde. Det er fra siste gang jeg besøkte henne før hun ble sengeliggende. Hun satt i den røde stolen sin mens fuglene svevde utenfor. Jeg husker jeg tenkte at kontrasten var så stor: Flaksende fugler mot slørete dager innenfor en rute.

This picture is one of the last pictures I took of her.